Malá jižní stráň

Spolek pro vybudování praktického environmentálního a komunitního centra v CHKO České středohoří* ve Vizích Spolku míníme slovem "environmentální" zapojení přirozených i vytvořených mezioborových vazeb, snahu o jednoduše zdravý celek, snahu o celkový přístup se širokou perspektivou a postupně narůstající znalostní základnou. Environmentální vnímáme jako "moudrý".