Úprava a bylinná výsadba okolí Božích muk

19.04.2018

Proběhla první výsadba a protierozní opatření kolem horních Božích muk v obci.