Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Děkujeme za poskytnutou podporu

V oboru neziskové činnosti je - tak jako v jakémkoliv jiném oboru od zubařů, zemědělců, přes astronauty, až po lékaře, automechaniky či učitele, atd. - mnoho kvalitních, cílevědomých a poctivých organizací. Dovolujeme si na tomto místě vyjádřit pevné přesvědčení, že Spolek Malá jižní stráň patří mezi ně.

Velice děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, které aktivity Spolku podporují. Přečtěte si, co se na Stráni děje, aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně. 


Projekt Člověk v krajině

Děkujeme Ústeckému kraji za podporu z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, a to při realizaci našeho projektu Člověk v krajině a přípravě jeho akreditace - tedy zařazení praktických a zážitkových kurzů ke vzdělávání, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy garantuje, neboť splňují stanovené kvality.

Chceme tím přivést environmentální vzdělávání a teoretické poznatky do každodenního života, do praxe. Přetavit akademičnost či komplexnost pojmů jako "environmentální vzdělávání" a "změna klimatu" do jasného a praktického rámce - který je srozumitelný a dostupný každému z nás.


Webnode

Děkujeme firmě Webnode za poskytnutí služeb webu a e-shopu za sníženou cenu! Díky tomu můžeme srozumitelně a ve vizuálně moc dobré šabloně informovat o naší činnosti, našich cílech i projektech, na kterých děláme.


Česko-německý fond budoucnosti

Projekt Obnova Kaple Sv. Prokopa v Knínicích významně podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Velmi děkujeme za vstřícnost!

Kaple poustevníka Prokopa ze Sázavy na návsi v Knínicích: Prokop se prý během svého života rozhodl pro osamocenost v lesích za Sázavou, kde kromě duchovního života jednoduše hospodařil a žil soběstačně. Zaujalo nás jeho doporučení "zapřáhnout svého čerta, orat s ním", třeba agresi zužitkovat k naštípání dříví. Kapli lidé před úplným zborcením uchránili zhruba patnáct let zpátky a nyní Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Obec Lovečkovice, místní občané i chalupáři a Spolek Malá jižní stráň spolupracují na jejích dalších opravách. Místo klidu je dobré a užitečné pro každou dobu, všude kde žijeme.


Kreativní voucher

Malá jižní stráň realizovala projekt Velký impuls pro Malou jižní stráň č. 0380001342 zaměřený na vytvoření profesionální vizuální podoby spolku financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

Za podpory Ministerstvo kultury České republiky tvoříme aktuální formu komunikace našich společných témat. Více radosti z krajiny, čistoty vod, živosti půdy, pěstování vlastního jídla, obnovy veřejných prostor, více možností žít v krajině. Informačně jsme pracovali s tím nejlepším, co se ve spolku událo od jeho založení, a vizuál vychází ze sezónních proměňujících se barev, motivu vrstevnic (jsme koneckonců Stráň) a množství nových fotografií. Tešit se kromě www.malajiznistran.cz a sociálních sítí můžeme i na videa a třeba tématická trika.


Nadace VIA

Děkujeme Nadaci VIA za poskytnutí nadačního příspěvku z programu Místo, kde žijeme. Díky tomu můžeme realizovat projekt Tady jsme doma a pokračovat v obnově návsi naší obce. 

Moc děkujeme projektu Místo, kde žijeme za finanční podporu aktivit v naší obci - pro další zpříjemnění a rozvoj komunitního života vznikne stůl a lavice v přístřešku na návsi, proběhne několik zajímavých tématických setkání a na mnoho let dopředu můžeme počítat s prima vybavením pro teplé i studené občerstvení. Lidé z Nadace Via jsou nám příkladem, že administrace grantů může být důsledně a řekněme pevně vedená a zároveň vstřícná, partnerská, zkrátka příjemná.