Přijďte se vzdělávat v souvislostech a prakticky o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Začnu pěstovat! Plán zahrady, vytvoření záhonů a výsev, výsadba

Dvoudenní kurz v přírodní inspirační zahradě, CHKO České středohoří

8. - 9. června 2024

Účast na kurzu byla pro mě po všech stránkách velmi obohacující. Dozvěděla jsem se zásadní informace o přírodním zahradničení obecně i rostlinách na své zahradě. 

Obě lektorky jsou odbornice a neúnavně odpovídaly na dotazy. Vyzkoušela jsem si nové postupy přímo na místě. 

Dalo mi to koncepci a strukturu.

Viděl jsem to v praxi, reálné příklady a ukázky.

účastníci loňského termínu 

Představení kurzu

Kurz je pro začátečníky i pokročilé zahradníky. Pro všechny kteří si chtějí založit nebo již provozují užitkovou zahradu, chtějí o ni pečovat udržitelně a v souladu s přírodou, a vypěstovat si vlastní zeleninu v malém i větším (samozásobitelském) rozsahu.

Cílem prvního bloku Začnu pěstovat je osvojit si praktické dovednosti a nasdílet zkušenosti pěstování. Založíme záhon bez rytí, vysejeme a vysázíme ve smíšené kultuře a použijeme hlavní přírodní léčebné a ochranné prostředky v užitkové zahradě.

Kurz Vás podpoří v tom, abyste si navrhli zahradu na míru sobě (dle svého osobního nastavení) i v rámci podmínek Vašeho pozemku, časových možností a cílů. 

Cílem druhého bloku Plán zahrady (design) je osvojit si proces přemýšlení o designu, aby účastník tuto zkušenost mohl v jednoduchých krocích aplikovat při tvorbě či přeměně vlastní zahrady. Zažít v zahradě Spolku konkrétní příklady dobré praxe i zkušenosti předchozích slepých uliček. Tvořivě si pohrát s umístěním základních praktických prvků na plánu své zahrady (kompost, skleník, voda v zahradě) .

Kurz jde k podstatě věci: pěstování zeleniny a plný záhon. Popis kurzu zkrátka sedí a odlišuje od ostatních. 

Dostala jsem odpovědi na všechny své otázky a mnohem víc. Pobýt v krásné funkční zahradě (kde se dá všechno ochutnat) a osobně sdílet zkušenosti, bylo radostné.

Hanka

Z kurzu si odnesete Plán své zahrady vytvořený za podpory lektora i celé skupiny, praktický kalendář pro výsev a výsadbu, tabulku teplot klíčení semen, přehled osvědčených smíšených kultur, přehled přípravků pro přírodní léčení rostlin, a další.

Vše bude hodně praktické, uvidíme to a vyzkoušíme přímo v inspirační zahradě. Budeme se zaměřovat na to, co je pro jednotlivé účastníky důležité - začneme již dotazníkem před kurzem. Kurz stavíme pro ty, kdo chtějí poznatky rovnou uplatnit, má pomoci k radostnému pěstování již v této sezóně.

Nejcennější pro mě bylo prakticky si to vyzkoušet - osít a osázet si záhon během kurzu! 

Jiří

Forma kurzu, před-dotazník

Kurz je kromě zkušeností lektorek založen na vzájemném sdílení poznatků všech účastníků (i začátečníků). Má být vysoce praktický a užitečný - čím více zkušeností si vyměníme, tím lépe pro nás. Již od začátku se zapojíte vyplněním dotazníku, který vám zašleme emailem 14-7 dní před začátkem kurzu. Podle Vašich odpovědí kurz může být tématicky i časově zpřesněn, odpovídejte tedy prosím konkrétně, přicházejte s otázkami, které v zahradě řešíte, na které se chcete zaměřit.

Program kurzu, základní časová linka

SOBOTA

8.30  Úvod, krátké vyhodnocení před-dotazníků

9.00  Benefity a "nevýhody" nerytí - setkání u kompostu :-)

9.30  Založení záhonu bez rytí v zahradě Spolku, ukázky následné péče a vedení záhonu, cestičky, okraje.

10.30 Základní způsoby a postupy výsevu a výsadby, praktické ukázky

12.30 Oběd (povídání a volná reflexe)

14.00 Zkoušení výsevu a výsadby v zahradě Spolku: smíšené kultury a jak na to aby fungovaly, nároky vybraných druhů zelenin, setí a sázení mezi zeleninu, koncept stále plných záhonů

15.30 Léčebné a ochranné prostředky v přírodní zahradě - teorie prevence, výroba jíchy a léčivého postřiku, 4 hlavní kategorie škůdců/nemocí + ochrana

18.00 Večeře

od 19.00 rozšiřující večerní blok (může být dobrovolný)

NEDĚLE

8.30  Restart

9.00  Osobní představy a vize naší zeleninové zahrady - vnitřní zahradník :-)

9.30  Základní principy udržitelného fungování a jejich praktická ukázka v zahradě

10.30 Dva způsoby jak k designu přistupovat

11.00 Umístění základních praktických prvků v zahradě, tvoření s vlastními plány, práce ve skupinách

12.30 Oběd

13.30 Pokračování tvoření svých návrhů, konzultace individuálních otázek, sdílení nápadů

15.00  Reflexe a uzemnění kurzu: co z představených informací a postupů mohu začít používat ve své zahradě; zopakovat si důležité poznatky a ověřit jejich porozumění ve skupinové/společné diskusi; provázat získané poznatky se svým plánem/designem své zeleninové zahrady

16.00 Závěr

Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

V současné době studuje na Farmářské škole, obor ekologické zemědělství, ale v minulosti pracovala jako terénní pracovnice a později vedoucí služby Podporované zaměstnávání, vytvářela metodiky služby. Později se naplno věnovala rodině a učila děti doma. Od roku 2014 vytváří pěstební zahradu, certifikovanou jako Ukázkový permakulturní projekt, svou...

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...