Přijďte se vzdělávat v souvislostech a prakticky o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Obnova krajiny a obcí

Jednodenní kurz v CHKO České středohoří

25. května 2024 

Radost z krajiny je společná věc. Cestování a transport je důležitý, ale větší váhu má život v místě. Když se věnujeme svému místu, poskládá se zdravá a krásná krajina.

Cílem kurzu je zformování záměrů, kterým stojí za to věnovat svůj čas, a vzájemné sdílení těchto osobních projektů v pracovním týmu kurzu. Prohlédneme si silné a slabé stránky daného záměru, podíváme se na jeho příležitosti a případná ohrožení. Za spolek představíme grantové možnosti, které jsme v uplynulých letech zužitkovali my. Kurz je pro zástupce spolků, obcí i pro běžné jednotlivce a zaměříme se i na přehlížené téma následné péče, údržby či provozu hotových projektů.

Opět to bude hodně praktické, kurz bude probíhat přímo mezi projekty, které již proběhly i které právě probíhají naší domovské v obci Knínice u Lovečkovic - obnova návsi obce, výsadba Aleje Knínice, výsadba lípy svobody v rámci oslav 100. letého výročí založení České republiky, obnova křížku, vytvoření společného stolu a lavic, či práce na obnově kaple, malého kostela.

Pokud máte možnost - jako občanský spolek, obec, či jako běžní občané - tak do obnov, grantů a oprav pojďte taky, radost z krajiny je společná věc a určitě za to stojí!

Program kurzu o obnově krajiny

9.00 Úvod přímo v obecním zázemí na návsi, malé občerstvení

9.30 Dopolední blok zčásti venku mezi již dokončenými či rozpracovanými projekty v obci, a na druhou část se přesuneme do prostor spolku k projektoru/monitoru a stolu s papírem a tužkou. Představíme a reflektujeme, nebo vytipujeme jednotlivé záměry účastníků kurzu

13.00 Oběd s diskusí

14.00 Odpolední blok bude pokračovat u stolů s rozpracováním jednotlivých záměrů a po uzavření této části se vrátíme ven mezi obecní projekty na reflexi praktických důležitých pointů pro realizaci,  údržbu či provoz hotových celků

16.00 Shrnutí, Závěr

Výsadby lip, alejí, opravy křížků, obnovy celků jako je náves obce, nebo jen zázemí tříděného odpadu, proměny zanedbaných staveb v nová užitečná místa - to dobře rozvíjí pospolitost mezi lidmi a sounáležitost s místem, kde žijeme. Těší nás, že se můžeme svou částí podílet na obnově krajiny jako celku.

Spolek Malá jižní stráň pracuje na obnově veřejného prostoru, obnově krajiny - zdravé, odolné, užitečné a krásné. Zároveň spolek o této činnosti informuje s cílem povzbudit či inspirovat obdobné aktivity a sdílet dobré či užitečné zkušenosti, a to i formou cíleného vzdělávání a kurzů. Součástí obnovy krajiny je i provozování ekologického hospodářství a záměr zřídit otevřené vzdělávací dílny.

Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...

Od roku 2014 vytváří pěstební zahradu, svou rodinu zásobuje plnohodnotnou a čistou potravou . Uplatňuje principy permakultury i biodynamického zemědělství, no dig přístup (zahradničení bez rytí), jednoduché hospodářské zásady předků a zdravý rozum. Hlavní důraz klade na přípravu záhonů a tvorbu živé půdy a zcela přírodní (bez agrochemie) ošetřování...