Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Spolek Malá jižní stráň

Spojuje nás záměr realizovat nové i tradiční přístupy v zemědělství a při regeneraci krajiny, produkovat čisté, skutečné jídlo.
Společnou obnovou veřejného prostoru rozvíjíme sounáležitost s místem a pospolitost. Jsme rádi aktivní v sousedské vícegenerační komunitě. Baví nás společenská odpovědnost a užitečnost.

Spolek Malá jižní stráň provozuje environmentální vzdělávací centrum, inspirační pěstební zahradu, vaří účastníkům kurzů z úrody, pracuje na obnově místa a krajiny. Zakládá otevřené vzdělávací dílny a společensky odpovědné podnikání.

Přečtěte si zprávy o činnosti spolku, cíle spolku, aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně

Zprávy o činnosti spolku

Dnes dorazila Škola Xavier, Malá jižní stráň pořádá kurz pro školáky. Nálada je svěží a zvídavá, je to prima! Dětské environmentální vzdělávání můžeme pořádat díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí, Národního plánu obnovy. Děkujeme!

Letos přichází jarní teploty o několik týdnů dřív, než je obvyklé. V Aleji Knínice jsme vyměnili stromy, jejichž kořeny byly nevratně poškozené hryzcem, dosadili několik nových a chystáme se roubovat na předloni zasazené podnože.

Několik let to čekalo, ale letos jsme se do toho pustili - záhony jsou nyní přístupnější, praktičtější, jednodušší. Polic je dostatek a školící místnost ve skleníku má nové vybavení.

Publikujeme zde v plném znění dopis europoslancům i s přílohou - podrobnou argumentací (ve fotogalerii dole pod textem), která objasňuje proč nesouhlasíme s návrhem nařízení EU k novým genomickým technikám, proč chceme, aby poslanci hlasovali proti tomuto návrhu a proč je důležité vyvolat nejdříve veřejnou debatu k této problematice zohledňující...

Uvádíme zde plné znění dopisu za Spolek, který je součástí aktuální celoevropské iniciativy lidí, kteří chtějí aby svobodný přístup k osivu a jeho přirozené množení zůstaly zákonech chráněné:

Včera jsme byli na pracovní návštěvě v Sociálním podniku Jasan, který vyrábí moc dobré sirupy, pesta a mnoho jiného - z vypěstované zeleniny, kupovaných surovin, a například i sběru ovoce a šípku v okolní krajině (celý katastr je díky působení PRO BIO v ekologicky šetrném zemědělství, žádné postřiky apod., jedinečná situace v české krajině). Hodně...