Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Spolek Malá jižní stráň

Spojuje nás záměr realizovat nové i tradiční přístupy v zemědělství a při regeneraci krajiny, produkovat čisté, skutečné jídlo.
Společnou obnovou veřejného prostoru rozvíjíme sounáležitost s místem a pospolitost. Jsme rádi aktivní v sousedské vícegenerační komunitě.
Společenská odpovědnost a užitek jsou základními kameny naší činnosti.

Spolek Malá jižní stráň provozuje environmentální vzdělávací centrum, inspirační pěstební zahradu, vaří účastníkům kurzů z úrody, pracuje na obnově místa a krajiny. Zakládá dílnu na zpracování potravin, formou sociálně zodpovědného podnikání.

Přečtěte si zprávy o činnosti spolku, cíle spolku, aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně

Provoz a směřování spolku zajišťují

Mgr. Jakub Formánek

jakub@malajiznistran.cz

602 612 445

Zastřešení organizace, tvorba metodik kurzů, lektorování, stavební a technické realizace.

Radka Formánková

radka@malajiznistran.cz

602 746 524

Pěstování jídla bez chemie, tvorba manuálů a metodik kurzů, férový a rozumný chov slípek, lektorování.

Mgr. Soňa Mudrochová

sona@malajiznistran.cz

774 707 367

Projektové řízení, hledání finančních a obsahových zdrojů, komunitní projekty, vaření z úrody pro kurzy.

Mgr. Jan Mudroch

spolek@malajiznistran.cz

Řešení technických věcí pro pěstování, recyklace a znovuvyužití materiálů, vaření z úrody pro kurzy.

Bc. Radka Janďourková

spolek@malajiznistran.cz

Inspirace a znalosti z oboru navrhování přírodních zahrad, podpora komunitní práce.

Zprávy o činnosti spolku

Uvádíme zde plné znění dopisu za Spolek, který je součástí aktuální celoevropské iniciativy lidí, kteří chtějí aby svobodný přístup k osivu a jeho přirozené množení zůstaly zákonech chráněné:

Včera jsme byli na pracovní návštěvě v Sociálním podniku Jasan, který vyrábí moc dobré sirupy, pesta a mnoho jiného - z vypěstované zeleniny, kupovaných surovin, a například i sběru ovoce a šípku v okolní krajině (celý katastr je díky působení PRO BIO v ekologicky šetrném zemědělství, žádné postřiky apod., jedinečná situace v české krajině). Hodně...

Podzimní zeleniny ke sklizni v říjnu vyséváme od poloviny července až do srpna. Na fotkách vidíte Pekingské zelí salát Čekanka Štěrbák (Cichorium endivia), brokolici a Černou ředkev. Zahlédnete i pór, ale ten se vysévá duben/květen, tak nepoplést :) kdo by rád podrobnější informace, například které z uvedených zelenin je vhodné...

Alej Knínice utěšeně vzrůstá z této jihovýchodní strany. Na opačném konci je dost škod od hryzců a proto budeme letos dosazovat ořešáky, ty zatím této zubaté věci odolávají :) plánujeme přelom říjen/listopad a dáme včas vědět.

Třetí z pěti zpráv o oživení náměstí naší příhraniční obce. V předchozích zprávách jsme psali o tom, že cestování a pohybování z místa na místo je důležitá součást života, ale ještě větší váhu má život v místě, tedy investice do veřejných společných prostor. A také o získání grantu, jehož cílem bylo ať lidé mají radost ze svého místa a chtějí...

Po dalších několika letech provozu už bylo opravdu hodně přírodní, hodně zarostlé a téměř nekoupací. S ohledem na opravdu vysoké množství organické hmoty, která pravidelně spadává a zalétává na hladinu biotopu, jsme se rozhodli pro řádnou očistu - vypustit, propláchnout kačírek a rostliny na březích, vydrbat hlubinu a napustit znovu.