Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Děkujeme za program, děti byly nadšené a těší se na další vzdělávací akce.

Zážitkové vzdělávání pro děti a školy

Centrum Malá jižní stráň pořádá environmentální kurzy pro první stupeň ZŠ, blok pro druhý stupeň připravujeme na školní rok 2024/2025. V rámci období roku se setkáme třikrát nad různými tématy, formou zážitku, hry a dialogu. Děti si mnoho věcí vyzkouší, osahají rukama, prozkoumají.

Praktické zaměření je ukotveno v dalších činnostech Spolku Malá jižní stráň, jako je obnova krajiny či pěstování jídlaVzdělávání probíhá v certifikované permakulturní zahraděve fungujícím ekologickém hospodářství, kde se pěstuje jídlo a volně chovají slípky, obklopené krajinou Českého středohoří.

Pro děti je zajištěno pití po celý den a v poledne zdravý oběd, např. výživná polévka a obložený chléb z úrody ze zahrady. Kurzy si můžete sjednat emailem na radka@malajiznistran.cz / 602 746 524. Pokud škola nemá finační prostředky na environmentální vzdělávání, je příspěvek symbolický. 

Vzdělávání realizujeme z programu Environmentální vzdělávání a osvěta o klimatu, financovaném z Národního plánu obnovy, děkujeme za finanční podporu.

Tematické celky kurzu

Témata můžeme přizpůsobit aktuální výuce školy. Téma je na 4hod programu, čas začátku a ukončení nastavíme společně dle dopravy.

1) Pěstování jídla a chov zvířat

  • Semínko a význam uchovávání rozmanitosti odrůd
  • Výsev a výsadba zeleniny v druhově bohatých kulturách
  • Ochutnávání plodů zahrady, vnímání barev, tvarů a vůní
  • Zvířata v hospodářství, co nám přináší a co od nás potřebují

2) Poznáváme půdu

  • Vznik půdy, půda jako unikátní přírodní systém - např. roste z ní potrava, je domovem živočichů
  • Hlavní funkce půdy - např. schopnost zadržovat uhlík nebo schopnost vstřebat vodu
  • Tvorba zdravé a živé půdy, kompostování

3) Poznáváme vodu

  • Biotop jako rezervoár vody na povrchu i jako stanoviště pro různorodé žijící organismy
  • Přirozený pohyb vody, její retence a zasakování
  • Znečištění a čištění vody například v kořenové čistírně


Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

V současné době studuje na Farmářské škole, obor ekologické zemědělství, ale v minulosti pracovala jako terénní pracovnice a později vedoucí služby Podporované zaměstnávání, vytvářela metodiky služby. Později se naplno věnovala rodině a učila děti doma. Od roku 2014 vytváří pěstební zahradu, certifikovanou jako Ukázkový permakulturní projekt, svou...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...


Zprávy z centra Malá jižní stráň

Aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně.

Dnes dorazila Škola Xavier, Malá jižní stráň pořádá kurz pro školáky. Nálada je svěží a zvídavá, je to prima! Dětské environmentální vzdělávání můžeme pořádat díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí, Národního plánu obnovy. Děkujeme!

Otevřeli jsme od 10hod a bylo výborné Soňabistro vprostřed bylinné, trvalkové a pěstební zahrady, včelí pastvy, kousek dál biotop, kořenová čistírna, vodozádržné brázdy - svejly a další prvky. V 11 a 14hod proběhly dvě komentované prohlídky o smíšených kulturách, prvcích zahrady jako je skleník, kořenová čistírna, terasy, vodozádržná opatření,...

Přednáška Jiřího Malíka ze Spolku Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek. Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy. Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!