Přijďte se vzdělávat v souvislostech a prakticky o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Úroda celý rok a stále plné záhony 

Jednodenní kurz v přírodní inspirační zahradě, CHKO České středohoří

13. dubna 2024

25. května 2024

Nejdůležitější pro mě byl pocit, že pěstování vlastní zeleniny a ovoce může být mnohem snadnější a efektivnější, než jsem si myslela.
Oceňuji velmi příjemnou atmosféru kurzu, krásné místo v srdci přírody Českého středohoří, skvělou vegetariánskou kuchyni. Kurz doporučuji začínajícím i pokročilým zahradníkům.

Eva

Kurz je určený pro ty, kteří chtějí co nejvíce využít svou pěstební plochu, chtějí pěstovat celoročně či větší část sezóny. A také pro ty, kteří se chtějí inspirovat a vzájemně si předat zkušenosti s plánováním a realizací osevních postupů. 

Cílem kurzu je umět tvořivě a efektivně využívat svou pěstební plochu po celý rok. Uvidíte příklady plánování osevního postupu na celou sezónu. Na záhonech v zahradě uvidíte jejich konkrétní celoroční využití a také si plánování a osetí/osázení sami vyzkoušíte. Kurz vás tak povede k určení znalostí, dovedností a vybavení, které pro celoroční pěstování potřebujete. 

Smíšené kultury dané sezóny i představené osevní postupy Vám umožní pochopit jejich využití i "úskalí" a dostanete praktické tipy, jak je řešit. Dle časových možností a preferencí účastníků (viz dotazník před kurzem) se při kurzu také zaměříme na konkrétní dovednosti jako sít a sázet mezi zeleninu, multisetí či spon rostlin ve smíšených kulturách. 

Moc děkuju za včerejší seminář - vytrhla jsem hned skomírající okurky, aby se nadechly fazole. Mám hotový plán na podzimní záhon s mangoldy a saláty. Stala jsem se vědomou pěstitelkou za jediný den, neuvěřitelný!
Pavla
Kurz je hodně praktický. Vše, o čem budeme mluvit, uvidíte i na záhonech a v inspirační zahradě. Z kurzu si odnesete výsevní kalendář, tabulku teplot klíčení semen, tabulku osvědčených smíšených kultur a další praktické podklady.

Nejcennější pro mě bylo prakticky si to vyzkoušet - osít a osázet si záhon během kurzu! 

Jiří

Forma kurzu a dotazník před kurzem

Kromě zkušeností lektorky jsou kurzy založené i na vzájemné inspiraci a sdílení všech účastníků. Kurzy mají být vysoce praktické a užitečné - čím více zkušeností si vyměníme, tím lépe pro nás. Již od začátku se zapojíte vyplněním dotazníku, který vám zašleme emailem 14-7 dní před začátkem kurzu. Podle Vašich odpovědí kurz může být tématicky i časově zpřesněn, odpovídejte tedy prosím konkrétně, přicházejte s otázkami, které v zahradě řešíte, na které se chcete zaměřit (v rámci daného tématu kurzu).

Kurz probíhá v inspirační zahradě spolku a v přilehlém přístřešku.

Program jednodenních kurzů

9.00 Úvod, vyhodnocení před-dotazníků

9.30 Ukázka způsobu plánování osevního cyklu, znalosti a dovednosti potřebné pro plánování.  Hra :-) osazování záhonu v průběhu roku

10.30 Ukázka realizovaných osevních postupů na vybraných záhonech. Domnělá i skutečná úskalí smíšených kultur. Tipy a vychytávky pro úspěšné návazné (celoroční) pěstování

13.00 Oběd (spojený s volnou reflexí)

14.30 Ukázka a nácvik praktických dovedností multi setí, setí a sázení mezi zeleninu, spon ve smíšených kulturách, kompostování a další dle preferencí účastníků

16.00 Praktické zkoušení - plán a realizace osevního postupu účastníky

17.00 Reflexe a shrnutí kurzu (zopakováním k moudrosti), diskuze

Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

V současné době studuje na Farmářské škole, obor ekologické zemědělství, ale v minulosti pracovala jako terénní pracovnice a později vedoucí služby Podporované zaměstnávání, vytvářela metodiky služby. Později se naplno věnovala rodině a učila děti doma. Od roku 2014 vytváří pěstební zahradu, certifikovanou jako Ukázkový permakulturní projekt, svou...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...