Přijďte se vzdělávat v souvislostech a prakticky o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Výsadba alejí a ovocných stromů s Kristinou a Jakubem

Jednodenní kurz o výsadbě a následné péči v Aleji Knínice, CHKO České středohoří

12. října 2024 

Dobrá výsadba je jednou z hlavních součástí péče o ovocné stromy, ty jsou jednou z hlavních součástí zdravé a pestré krajiny a ta je hlavním předpokladem optimistického a zdravého života na Zemi. 

Malá jižní stráň

Cílem kurzu je osvojení základních a důležitých kroků při výsadbě ovocných stromů v sadu i v krajině. Správně umístit stromek, vybrat vhodnou podnož i odrůdu, založit korunku, vědět na co si dát pozor a osvojit si důležité technické znalosti. Kurz probíhá v Aleji Knínice, kde jsou jabloně, hrušně, třešně a ořešáky stáří 1 - 7 let. 

Environmentálním kontextem kurzu je tedy obnova zdravé odolné krajiny, ujasnění souvislosti celkové vitality stromu s měrou a způsobem jeho ošetřování. Kurz má objasnit produkční i mimoprodukční funkce stromu (např. biologická, meliorační), upozornit na vhodný výběr druhů a odrůd s důrazem na výběr podnože ovocných dřevin. Tak, aby byly co nejlépe adaptovány místním podmínkám, pěstitelovým představám a zároveň vhodně doplňovaly druhovou pestrost krajiny. 

Program kurzu výsadby ovocných stromů

9.00 Úvod, občerstvení

9.30 Dopolední blok uvnitř v teple s pauzou na kávu, čaj. Teoreticky probereme základní souvislosti stavby, růstu a plodnosti ovocných stromů, abychom věděli proč a jak je citlivě ošetřovat. Kurz bude zaměřen na předcházení poškození stromů v dospělosti. 

12.00 Oběd s diskusí

13.00 Odpolední blok v terénu s koláčovou pauzou. Budeme se věnovat praktické výsadbě osocných stromů a prohlídce i reflexi předchozí výsadby v Aleji Knínice. Vše si ukážeme a vysvětlíme na konkrétních stromech různého stáří, druhu i předcházející péče.

16.00 Shrnutí, Závěr

K dispozici bude kvalitní ruční nářadí vhodné pro výsadbu a ošetřování ovocných stromů. V rámci kurzu bude určitě prostor pro vaše dotazy a diskuzi. S sebou vhodná obuv i oděv, pracovní rukavice, zápisník a tužka.

Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

Ing. Kristina Kadlecová je sadařka, zahradnice, lektorka. Pěstuje a stará se o ovocné stromy v zahradách i v krajině. Spolupracuje s jednotlivci, obcemi i spolky při výsadbě a péči o ovocné stromy, obnovuje staré sady, množí a zachraňuje staré odrůdy ovoce. Žije ve středním povltaví, pěstuje ovoce, zeleninu, byliny, sbírám ovoce v krajině a divoké...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...