Kristina Kadlecová, lektorka

17.02.2023

Ing. Kristina Kadlecová je sadařka, zahradnice, lektorka. Pěstuje a stará se o ovocné stromy v zahradách i v krajině. Spolupracuje s jednotlivci, obcemi i spolky při výsadbě a péči o ovocné stromy, obnovuje staré sady, množí a zachraňuje staré odrůdy ovoce. Žije ve středním povltaví, pěstuje ovoce, zeleninu, byliny, sbírám ovoce v krajině a divoké kvítí na loukách.

Profesně se zaměřuje na extenzivní pěstování ovocných stromů a na návrat starých odrůd ovoce do krajiny a k lidem. Sází stromy do krajiny i do soukromých zahrad a ošetřuje různé typy stromů. Zaměřuje se především na výchovný řez a následnou péči v prvních letech po výsadbě. Spolupracuje s ovocnou školkou, kde pravidelně roubuje a očkuje ovocné stromy. Pravidelně sbírá inspiraci a informace o ekologickém ovocnářství a dalších odvětvích zemědělství v Čechách i v Evropě.

Ovocným stromům se věnuji několik let, sázím stromy do krajiny i do zahrad, ošetřuji různé typy stromů, a také roubuji a očkuji v ovocné školce. Pozoruji, zkoumám, učím se a s respektem nahlížím do oblasti pomologie a starých odrůd ovoce.