Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Provoz a směřování spolku zajišťují

Mgr. Jakub Formánek

jakub@malajiznistran.cz

601 595 695

Zastřešení organizace, tvorba metodik kurzů, lektorování, stavební a technické realizace.

Radka Formánková

radka@malajiznistran.cz

602 746 524

Pěstování jídla bez chemie, tvorba manuálů a metodik kurzů, férový chov slípek, lektorování.

Mgr. Soňa Mudrochová

sona@malajiznistran.cz

774 707 367

Projektové řízení, hledání finančních a obsahových zdrojů, komunitní projekty, vaření z úrody pro kurzy.

Mgr. Jan Mudroch

spolek@malajiznistran.cz

Řešení technických věcí pro pěstování, recyklace a znovuvyužití materiálů, vaření z úrody pro kurzy.

Bc. Radka Janďourková

spolek@malajiznistran.cz

Inspirace a znalosti z oboru navrhování přírodních zahrad, podpora komunitní práce.


Malá jižní stráň

Knínice 110, Lovečkovice, 41145 

CHKO České středohoří

+420 602 746 524

spolek@malajiznistran.cz

IČ 09708952

Číslo účtu: 2702501562 / 2010