Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Obnova krajiny, pospolitosti mezi lidmi a sounáležitosti s místem

Výsadby lip, alejí, opravy křížků, obnovy celků jako je náves obce, nebo jen zázemí tříděného odpadu, proměny zanedbaných staveb v nová užitečná místa - to dobře rozvíjí pospolitost mezi lidmi a sounáležitost s místem, kde žijeme. Těší nás, že se můžeme svou částí podílet na obnově krajiny jako celku.

Spolek Malá jižní stráň pracuje na obnově veřejného prostoru, obnově krajiny - zdravé, odolné, užitečné a krásné. Zároveň spolek o této činnosti informuje s cílem povzbudit či inspirovat obdobné aktivity a sdílet dobré či užitečné zkušenosti, a to i formou cíleného vzdělávání a kurzů. Součástí obnovy krajiny je i provozování ekologického hospodářství a záměr zřídit otevřené vzdělávací dílny. 

Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, které tyto aktivity podporují.

Zprávy k obnově krajiny 

Aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně.

Letos přichází jarní teploty o několik týdnů dřív, než je obvyklé. V Aleji Knínice jsme vyměnili stromy, jejichž kořeny byly nevratně poškozené hryzcem, dosadili několik nových a chystáme se roubovat na předloni zasazené podnože.

Alej Knínice utěšeně vzrůstá z této jihovýchodní strany. Na opačném konci je dost škod od hryzců a proto budeme letos dosazovat ořešáky, ty zatím této zubaté věci odolávají :) plánujeme přelom říjen/listopad a dáme včas vědět.

Třetí z pěti zpráv o oživení náměstí naší příhraniční obce. V předchozích zprávách jsme psali o tom, že cestování a pohybování z místa na místo je důležitá součást života, ale ještě větší váhu má život v místě, tedy investice do veřejných společných prostor. A také o získání grantu, jehož cílem bylo ať lidé mají radost ze svého místa a chtějí...

Po dalších několika letech provozu už bylo opravdu hodně přírodní, hodně zarostlé a téměř nekoupací. S ohledem na opravdu vysoké množství organické hmoty, která pravidelně spadává a zalétává na hladinu biotopu, jsme se rozhodli pro řádnou očistu - vypustit, propláchnout kačírek a rostliny na březích, vydrbat hlubinu a napustit znovu.

Kaple poustevníka Prokopa ze Sázavy na návsi v Knínicích. Prokop se prý během svého života rozhodl pro osamocenost v lesích za Sázavou, kde kromě duchovního života jednoduše hospodařil a žil soběstačně. Zaujalo nás jeho doporučení "zapřáhnout svého čerta, orat s ním", třeba agresi zužitkovat k naštípání dříví Kapli lidé před úplným zborcením...

Druhá z pěti zpráv o oživení návse naší příhraniční obce. Vycházeli jsme z toho, že skoro všude jsou tato centrální místa zanedbaná a projíždí se kolem nich autem pryč - tudíž pozornost lidí a investice jsou přirozeně zaměřené na asfalt a beton. Cesty a pohybování z místa na místo je důležitá součást života, ale ještě větší váhu má život v...

Do Aleje Knínice se sadařkou Kristinou Kadlecovou (dáma v zeleném) jsme poprvé sázeli v úplné zimě. Nejvhodnější doba na výsadbu je podle jejích zkušeností od října do února. To jsme zužitkovali pro zvládnutí běžného strachu z fyzické práce i ze zimy a výsledek se dostavil - silný radostný zážitek a 19 budoucích vysokokmenných stromů je v půdě....

Toto je první z pěti zpráv o oživení místa, které je - tam kde jsme doma - středem, srdcem daného osídlení. V našem případě náves pohraniční obce, spadající pod vesničku střediskovou. Skoro všude jsou tato centrální místa zanedbaná a projíždí se kolem nich autem pryč. Jak u vás?

Roubujme přátelé, ať nám to jde nebo ne! Jabloně, švestky, kaštany, ořechy, třešně, višně, broskve, meruňky, všechno! zkoušejme to, dokud si to nesvojíme, nebo se neproměníme v prach.
Na Malé jižní stráni zatím roubujeme pouze kleštěmi (práce s nožem a jeho precizní ostření nás teprve čeká) a také pouze přímé roubování bez přechovávání roubů v...

Tam kde jsme doma, hledáme formát Velikonočního pondělí, u kterého se potkají všechny generace, všechna vyznání a kterého se PROSTĚ CHTĚJÍ ÚČASNIT. Letos jsme zkusili společný přípitek pod lípou s občerstvením a volitelným pomlazováním i koledou. Byla to paráda a zůstal pocit, že spolu žijeme rádi. A to je dneska skoro zázrak, tak máme radost!

Alej Knínice má nyní asi 64 stromů, sázeli jsme v průběhu posledních tří let. Už jsme zjistili, že výsadbou to teprve začíná. Letos to od nás chce okopání, vypletí, dodávku živin (soused v obci má koně a vydatně podestýlá), opravit ochrany a také jednoduchý řez na podporu kosterních větví.

Výsledkem této jarní práce (a letošní jaro nás teplotně pěkně vycvičilo) má být dalších 15 vysokokmenných stromů v Aleji Knínice a její pravidelná jarní údržba. Vysadili jsme tentokrát pouze tzv. podnože, na které roubujeme místní vytipované odrůdy - některé dle pomologického určení z loňska, některé jednoduše na doporučení starousedlíků a sousedů....

Navazujeme na pomologické určení a ošetřující citlivý řez u vybraných starých cenných jabloní v krajině kolem Knínic a Zubrnic. Plodící a zdravé stromy pomologicky určil Ing. Ondřej Dovala, znalec a mistr řezu starých odrůd.

Dnes proběhlo setkání Knínických k možnosti dotace na opravu návse - m.j. obecního přístřešku, laviček, zábradlí k potoku, parku a výsadby. Výsledkem je moc příjemná shoda naprosté většiny bez ohledu na věk, rozdily novousedlík/starousedlík či politický názor. To je prima.

Organizujeme vznik doplňkového značení na cesty vedoucí z obcí do volné krajiny a spolupráci s AOPK a CHKO České středohoří. Značení má za cíl předcházet vývoji, o kterém je slyšet z většiny (nejen) českých chráněných oblastí - CHKO se stává krajinou pro enduro a čtyřkolkové dobrodružství. Chceme se tím podílet na vnímání hodnoty klidu v krajině a...

Ručně hoblovanou (děkujeme tesařům pana Kloučka z Valkeřic!) lavičku z dubového odřezu pily Kravaře a smaltovanou pamětní desku na podstavci jsme osazovali po II. etapě výsadby Aleje. Vítr v noci fičel, ale vše v betonu zatuhlo vodorovně :)

Smaltovanou pamětní desku na dubovém podstavci (sponzorský dar, stejně jako u Lípy) a dubovou lavičku pro Alej Knínice jsme s tesaři hoblovali v jarním mrazu.

Na letošní výročí Sametové revoluce se u Lípy už sešlo podstatně víc lidí, než předchozí rok krátce po jejím vysazení. Vypadá to, že se místo ujalo.

O rok později sázíme znovu, tentokrát po dohodě s vlastníky okolních pozemků začínáme na protější straně silnice - terén ustupuje níže, takže stromky mají opravdu vysoký kmen :)

Vyhledáváme historické fotografie obce pro záměr venkovní minigalerie - pravděpodoně na spodní návsi. Na této fotce je náves ještě bez Lípy svobody :)