Řez starých jabloní v okolí obce

27.11.2020

Navazujeme na vytipování plodících předválečných jabloní v okolí obce, pomologické určení odrůd a moštování.

Nejvíce plodící a zdravé stromy - předválečné jabloně Matčino, Blenheimská reneta a Gascoyneho šarlatové - ošetřil moc pěkně Ondřej Dovala, znalec a mistr řezu starých odrůd. Děkujeme.