Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Přijďte se vzdělávat prakticky a v souvislostech

Centrum Malá jižní stráň pořádá jednodenní a dvoudenní kurzy o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu. Kurzy přivádí teoretické poznatky environmentálního vzdělávání a pojmy jako obnova krajiny či pěstování jídla do každodenního života, do praxe

Všechny kurzy v nabídce jsou zážitkové, strukturované, mají přehledně stanovené cíle a můžete se seznámit s realizačním týmem. Na kurzech vaříme z úrody a občerstvení nabízíme především z lokálních zdrojů a v kvalitě, která do přírody a krajiny patří. Kurzy si můžete rezervovat uhrazením zálohy, nebo zakoupit v obchodu spolku.

Zprávy z centra Malá jižní stráň

Aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně.

Dnes dorazila Škola Xavier, Malá jižní stráň pořádá kurz pro školáky. Nálada je svěží a zvídavá, je to prima! Dětské environmentální vzdělávání můžeme pořádat díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí, Národního plánu obnovy. Děkujeme!

Otevřeli jsme od 10hod a bylo výborné Soňabistro vprostřed bylinné, trvalkové a pěstební zahrady, včelí pastvy, kousek dál biotop, kořenová čistírna, vodozádržné brázdy - svejly a další prvky. V 11 a 14hod proběhly dvě komentované prohlídky o smíšených kulturách, prvcích zahrady jako je skleník, kořenová čistírna, terasy, vodozádržná opatření,...

Přednáška Jiřího Malíka ze Spolku Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek. Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy. Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!