Přednáška s diskusí: voda v krajině

11.03.2023

V kulturním domě Lovečkovice jsme s obcí pořádali přednášku Jiřího Malíka o Modelu živá krajina.