Přijďte se vzdělávat v souvislostech a prakticky o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Šetrný řez stromů s Kristinou a Jakubem

Jednodenní kurz zimního řezu jádrovin v Aleji Knínice, CHKO České středohoří

16. března 2024 

Letošní termín je obsazený, můžete se přihlásit na Roubování ovocných stromů, které připravuje stejná parta :) Děkujeme za váš zájem.

Co když budeme mít cit pro řez, budeme vědět kdy a jak se o vysazený strom postarat, a budeme mít správné nářadí, které si umíme ostřit ? Na tomto kurzu se vše prakticky zkouší, trénuje, je to instruktážní a veselé. Aby to i po letech k něčemu bylo. 

Malá jižní stráň

Cílem kurzu je naučit se základy přirozeného a citlivého řezu ovocných stromů v sadu i v krajině. Správně založit korunku, ujasnit jak a kdy řez správně provádět, vědět na co si dát pozor a osvojit si důležité technické dovednosti k řezu i k údržbě nářadí. Kurz probíhá v Aleji Knínice, kde jsou jabloně, hrušně, třešně a ořešáky stáří 1 - 5 let. 

Dobrý a šetrný řez je jednou z hlavních součástí péče o ovocné stromy, ty jsou jednou z hlavních součástí zdravé a pestré krajiny a ta je hlavním předpokladem optimistického a zdravého života na Zemi. Environmentálním kontextem kurzu je tedy obnova zdravé odolné krajiny, ujasnění souvislosti celkové vitality stromu s měrou a způsobem jeho ošetřování. Kurz má objasnit produkční i mimoprodukční funkce stromu (např. biologická, meliorační), upozornit na vhodný výběr druhů a odrůd s důrazem na výběr podnože ovocných dřevin. Tak, aby byly co nejlépe adaptovány místním podmínkám, pěstitelovým představám a zároveň vhodně doplňovaly druhovou pestrost krajiny. 

Program kurzu citlivého řezu

9.00 Úvod, občerstvení

9.30 Dopolední blok uvnitř v teple s pauzou na kávu, čaj. Teoreticky probereme základní souvislosti stavby, růstu a plodnosti ovocných stromů, abychom věděli proč a jak je citlivě ošetřovat. Kurz bude zaměřen na výchovný řez mladých stromů, založení stabilní koruny a předcházení poškození stromů v dospělosti. Stručně probereme i udržovací a zmlazovací řez dospělých plodících stromů.

13.00 Oběd s diskusí

14.00 Odpolední blok v terénu s koláčovou pauzou. Budeme se věnovat praktickému nácviku řezu ovocných stromů v terénu. Řez si ukážeme a vysvětlíme na konkrétních stromech různého stáří, druhu i předcházející péče. Vše bude možné si samostatně s konzultací vyzkoušet.

16.00 Shrnutí, Závěr

K dispozici bude kvalitní ruční nářadí vhodné pro ošetřování ovocných stromů. V rámci kurzu bude určitě prostor pro vaše dotazy a diskuzi. S sebou teplá obuv i oděv, pracovní rukavice, ostré sadařské/zahradnické nůžky (budou i k zapůjčení na místě), zápisník a tužka.

Na kurzu se dozvíte a vyzkoušíte si

  • jak a kdy správně ošetřovat ovocné stromy, aby vyrovnaně rostly a plodily
  • jak správně technicky řez provádět
  • na co si dát při řezu pozor a kdy stromy neřezat
  • vhodné ruční nářadí pro ošetřování ovocných stromů a jeho údržba¨

Lidé, kteří tento kurz připravují

Seznamte se s týmem kurzu, naše profily si otevřete přes fotografii či jméno. 

Ing. Kristina Kadlecová je sadařka, zahradnice, lektorka. Pěstuje a stará se o ovocné stromy v zahradách i v krajině. Spolupracuje s jednotlivci, obcemi i spolky při výsadbě a péči o ovocné stromy, obnovuje staré sady, množí a zachraňuje staré odrůdy ovoce. Žije ve středním povltaví, pěstuje ovoce, zeleninu, byliny, sbírám ovoce v krajině a divoké...

Více než deset let jí zajímá a baví vyživovat své blízké tím, co jí roste za domem, skutečným jídlem. Zpracovávání Honzových (manželových) výpěstků je pro ni velká radost. Vedle zdravého a krásného vaření na kurzech na Malé jižní stráni se ve spolku věnuje psaní projektů a podpoře komunitních témat. Má sen o komunitní kavárně a knihovně, nejlépe v...

Vzděláním pedagog (anglický jazyk a primární pedagogika), léta praxe absolvoval v roli manažera ve výrobě a stavebnictví. Paralelně se zapojil do neziskového sektoru nejprve v roli dobrovolníka, která se přirozeně proměnila v částečný úvazek a součást vedení organizace. Zajímá ho vztah člověka a životního prostředí, vzdělávání jako nástroj rozvoje...