Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří.

Co je v obchodu Spolku Malá jižní stráň

Spolek Malá jižní stráň je neziskový. Obchod jsme založili pro snadné pořízení kurzu nebo lokálního a rukodělného výrobku, a to spolku pomůže uhradit část nákladů na činnost a pokračovat v projektech, na kterých děláme - projektech na obnovu krajiny a pospolitosti, vzdělávání o přírodě nebo o pěstování jídla. 

Obchod má být hodně o lidech, o jejich přínosu místní ekonomice a komunitě, jejich dovednostech a radosti z užitečné práce

Za nákup Vám velice děkujeme!

Malá jižní stráň realizovala projekt Velký impuls pro Malou jižní stráň č. 0380001342 zaměřený na vytvoření profesionální vizuální podoby spolku financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.