Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Přijďte se vzdělávat prakticky a v souvislostech - o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu. Kurzy připravujeme skrz naskrz zážitkové, zkušenostní a občerstvení je ze sklizené úrody.

Malá jižní stráň je environmentální vzdělávací centrum. Pořádá kurzy a workshopy, je místem propojení teoretických poznatků a každodenního života. Komplexnost a souvislosti environmentálních témat se zde formují do praktických, konkrétních dovedností. 

Kurzy, workshopy i dny otevřených dveří probíhají vprostřed fungujícího ekologického hospodářství, kde se pěstuje jídlo a volně chovají slípky, obklopené krajinou Českého středohoříVzdělávání je díky tomu přímo propojené s praxí. Centrum i hospodářství provozuje Spolek Malá jižní stráň

Připravují se také otevřené vzdělávací dílny na zpracování zeleniny, ovoce, ořechů a semen, či mléka, vše ve společensky odpovědném provozu.

Přečtěte si, co se na Stráni děje, aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně. Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, které tyto aktivity podporují.

Nabídka kurzů na Malé jižní stráni

Jednodenní a dvoudenní kurzy přivádí environmentální vzdělávání a teoretické poznatky do každodenního života, do praxe. Všechny kurzy v nabídce jsou zážitkové, strukturované, mají přehledně stanovené cíle a můžete se seznámit s realizačním týmem. Na kurzech vaříme z úrody a občerstvení nabízíme především z lokálních zdrojů a v kvalitě, která do přírody a krajiny patří. Kurzy si můžete rezervovat uhrazením zálohy, nebo zakoupit v obchodu spolku. 

Zprávy z centra Malá jižní stráň

Aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně.

Otevřeli jsme od 10hod a bylo výborné Soňabistro vprostřed bylinné, trvalkové a pěstební zahrady, včelí pastvy, kousek dál biotop, kořenová čistírna, vodozádržné brázdy - svejly a další prvky. V 11 a 14hod proběhly dvě komentované prohlídky o smíšených kulturách, prvcích zahrady jako je skleník, kořenová čistírna, terasy, vodozádržná opatření,...

Přednáška Jiřího Malíka ze Spolku Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek. Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy. Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!

Letos jsme se poprvé přidali k projektu DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD. Jako pořadatelé jsme si to fakt užili - milá setkání, inspirativní lidé, společná témata k probrání. Vše uzemněno užitkovou přírodní zahradou spolku Malá jižní stráň a zázemím Bistra/kavárny místopředsedkyně spolku :) Soni. Děkujeme všem, kdo se na projektu v Česku účastní.

Chápeme to ve spolku tak, že je třeba co nejvíce dešťové vody přirozeně zadržet a buďto vsáknout, nebo odpařit - nikoliv poslat pryč různými kanály a koryty jak je běžné. Střechy domů a přístřešků jsme svedly do rybníčku a přirozený odpar (jezírko není zásakové) funguje celosezónně moc dobře.

Dvoudenní intenzivní kurz se moc vydařil, počasí nám přálo, atmosféra byla skvělá - účastnili se převážně zkušení zahradníci, kteří nejvíce oceňovali jednoduchost založení záhonu bez rytí. Líbila se také propojenost praxe s teoretickými bloky kurzu, možnosti celoročního pěstování, možné kombinace rostlin na záhonech a individuálně probírané...


Malá jižní stráň realizovala projekt Velký impuls pro Malou jižní stráň č. 0380001342 zaměřený na vytvoření profesionální vizuální podoby spolku financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.