Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Dnes dorazila Škola Xavier, Malá jižní stráň pořádá kurz pro školáky. Nálada je svěží a zvídavá, je to prima! Dětské environmentální vzdělávání můžeme pořádat díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí, Národního plánu obnovy. Děkujeme!

Přijďte se vzdělávat prakticky a v souvislostech - o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu. Kurzy připravujeme skrz naskrz zážitkové, zkušenostní a občerstvení je ze sklizené úrody.

Malá jižní stráň je environmentální vzdělávací centrum. Pořádá kurzy a workshopy, propojuje teoretické poznatky a každodenní život - komplexnost a široké souvislosti environmentálních témat zde formujeme do praktických, konkrétních dovedností. 

Kurzy, workshopy i dny otevřených dveří probíhají ve fungujícím ekologickém hospodářství, kde se pěstuje jídlo a volně chovají slípky, obklopené krajinou Českého středohoříVzdělání je díky tomu přímo propojené s praxí. Centrum i hospodářství provozuje Spolek Malá jižní stráň

Připravují se také otevřené dílny na zpracování zeleniny, ovoce, ořechů a semen, či mléka, vše ve společensky odpovědném provozu.

Přečtěte si, co se na Stráni děje, aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně. Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, které tyto aktivity podporují.

Nabídka kurzů na Malé jižní stráni

Jednodenní a dvoudenní kurzy přivádí environmentální vzdělávání a teoretické poznatky do každodenního života, do praxe. Všechny kurzy v nabídce jsou zážitkové, strukturované, mají přehledně stanovené cíle a můžete se seznámit s realizačním týmem. Na kurzech vaříme z úrody a občerstvení nabízíme především z lokálních zdrojů a v kvalitě, která do přírody a krajiny patří. Kurzy si můžete rezervovat uhrazením zálohy, nebo zakoupit v obchodu spolku. 

Zprávy z centra Malá jižní stráň

Aktuální dění sledujte na Facebooku Malé jižní stráně.

Dnes dorazila Škola Xavier, Malá jižní stráň pořádá kurz pro školáky. Nálada je svěží a zvídavá, je to prima! Dětské environmentální vzdělávání můžeme pořádat díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí, Národního plánu obnovy. Děkujeme!

Otevřeli jsme od 10hod a bylo výborné Soňabistro vprostřed bylinné, trvalkové a pěstební zahrady, včelí pastvy, kousek dál biotop, kořenová čistírna, vodozádržné brázdy - svejly a další prvky. V 11 a 14hod proběhly dvě komentované prohlídky o smíšených kulturách, prvcích zahrady jako je skleník, kořenová čistírna, terasy, vodozádržná opatření,...

Přednáška Jiřího Malíka ze Spolku Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek. Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy. Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!


Malá jižní stráň realizovala projekt Velký impuls pro Malou jižní stráň č. 0380001342 zaměřený na vytvoření profesionální vizuální podoby spolku financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.