Radost z krajiny je společná věc

12.07.2023

Třetí z pěti zpráv o oživení náměstí naší příhraniční obce. V předchozích zprávách jsme psali o tom, že cestování a pohybování z místa na místo je důležitá součást života, ale ještě větší váhu má život v místě, tedy investice do veřejných společných prostor. A také o získání grantu, jehož cílem bylo ať lidé mají radost ze svého místa a chtějí se tam skutečně potkávat a společně se bavit, společně trávit čas.

Práce jsme vybírali jednoduše - podle toho, co grant umožňoval -, ale dost času jsme strávili přemýšlením jak to propojit s tím, co už na návsi bylo a dosluhovalo. Chtěli jsme dosáhnout obnoveného celku prostoru. Ve výsledku z toho byla obnova obecního přístřešku z rozpadlého hasičského domku, vytvoření kultivovaného a uzavřeného zázemí pro tříděný odpad, kamenné dlažby, trvalkové výsadby, parkovací místa a celkové vyklizení a vyčištění místa od historických nánosů včetně sloupů již nefunkčního vedení. 

Teď uběhlo několik dalších měsíců a zjara dokončené stavební práce uzrály a vrůstají do obce, trvalková výsadba se usazuje (už to chtělo dvakrát pořádné pletí aby se prosadily) a modřínové zábradlí i terasy chytají sympatickou patinu. Hlavně ale zjišťujeme, že na opraveném a vybaveném místě se opravdu chceme scházet a nejlíp to je patrné na tom, že míst k sezení je už teď málo Na to krásně navázal projekt Místo, kde žijeme díky kterému kolegyně Soňa získala m.j. velký stůl a lavice do nového obecního přístřešku.

Takže pokud máte možnost - jako občanský spolek, obec, či jako běžní občané - tak do obnov, grantů a oprav pojďte taky, radost z krajiny je společná věc a určitě za to stojí!