Co dělat, aby vysazené stromy v Aleji Knínice rostly

15.02.2022

Alej Knínice má nyní asi 64 stromů, sázeli jsme v průběhu posledních tří let. Už jsme zjistili, že výsadbou to teprve začíná. Letos to od nás chce okopání, vypletí, dodávku živin (soused v obci má koně a vydatně podestýlá), opravit ochrany a také jednoduchý řez na podporu kosterních větví.

Přivést vysokokmenné ovocné stromy do růstu nás prozatím naučilo:

- sdružovat se se sousedy na společnou práci, protože to chce dost rukou, a rozložit si takový projekt do několika let

- řešit výsadbu ovocných stromů s hryzcem v okolí, prostě okopávat (nemulčovat), případně sázet do králičího pletiva

- že louka umí i vysokokmenný stromek přidusit a základní pletí je potřeba

- první roky po výsadbě včas dát lepicí pásky na kmen, jinak jsme přišli o listovou plochu a následně růst stromku (byť máme pochybnost o tom, zda není lepší řešení, na pásky se nalepí i mnoho užitečného hmyzu)

- zalévat, když přišly sucha, a mít kolem stromů vytvarovanou pořádnou mísu, která vodu skutečně zadrží

- že smrkové kůly nenápadně shnijí do tří let a když pak přijde silný vítr, stromky vyvrací

- proč je nutné ve volné krajině ochránit i kmínek (zajíc atp.) i celek s kůly pletivem (srnci, daňci), a že i výrazně poničený kmínek zhojí zábal z kravince

- jak jednoduchým řezem podpořit základní strukturu, kostru stromu (aby za mnoho let nebyl přehuštěný, zakrnělý, s ohnutými větvemi, atp.)

- že je to super práce a dává nám výsledky, které daleko přesahují naší původní motivaci udělat v krajině hezkou linii