Údržba Aleje Knínice 2021 a třetí etapa výsadby s roubováním zdejších staroodrůd

14.04.2021

Výsledkem této jarní práce (a letošní jaro nás teplotně pěkně vycvičilo) má být dalších 15 vysokokmenných stromů v Aleji Knínice a její pravidelná jarní údržba. Vysadili jsme tentokrát pouze tzv. podnože, na které roubujeme místní vytipované odrůdy - některé dle pomologického určení z loňska, některé jednoduše na doporučení starousedlíků a sousedů.

Jsou to m.j. odrůdy Matčino, Blenheimská reneta, Gascoyneho šarlatové, Punčové, Citrónové zimní a Kanadská reneta.