Další část zázemí v obci díky VIA

18.11.2023

Nejdůležitějším sdělením pro nás je, že náves obce měla nedostatek míst k sezení. Proč je tato informace pro nás cenná? Neboť dva roky zpátky by na zanedbaném místě s dosluhujícími či rozpadlými prvky nikdo sedět nechtěl.

To se změnilo nejprve projektem obnovy návsi přes MAS a Program obnovy venkova, po které bylo najednou vytvořených 18 míst k sezení nedostatečných a proto jsme navázali s nadací VIA a pod vzniklý obecní přístřešek přibyl velký hodovní stůl s lavicemi. Těšili jsme se na první využití při hostině k výročí 17. listopadu!