Biouhel: pro zdravou půdu a tedy člověka 

13.11.2023

Co je biouhel a na co se používá?

Biouhel je přírodní materiál, který vzniká zuhelnatěním biomasy, tedy např. odpadu z prořezu stromů či keřů, za vysoké teploty a bez přístupu vzduchu. Odborně se tento proces nazývá pyrolýza. Při běžném spalování větví vzniká popel a to je jiná surovina.

Biouhel vylepšuje zejména všechny půdy, které potřebují vrátit život, a to je většina pěstebních půd u nás. Ocení ho však i zúrodněná půda:

- díky své poréznosti biouhel zlepšuje vstřebávání vody, zvyšuje obsah kyslíku v půdě, vylepšuje půdní strukturu - jednoduše řečeno rostliny mají v půdě k dispozici více vody, ale ne přemokřeno, více vzduchu a prostoru pro kořenový systém

- zvyšuje půdní organický uhlík, dlouhodobě fixuje uhlík z atmosféry - biouhel obsahuje zejména uhlík a zároveň zlepšováním půdních kvalit (viz předchozí bod) pomáhá rostlinám vitálně růst a vstřebávat více CO2 z atmosféry,

- je prostředím, které rádi osídlí různé druhy půdních mikroorganismů, ale pozor jejich množení musíme v půdě podpořit další správnou péčí - přidáváním organické hmoty, používáním pouze přírodních prostředků proti škůdcům, zakrýváním půdy (mulčem, porostem) apod.,

- je velmi stabilní, v půdě setrvává dlouho, navázané živiny se z něj uvolňují pomalu (nevyplavují se). Biouhel, jak jsme již psali, obsahuje zejména uhlík a další živiny na sebe naváže např. z kompostu, živočišného hnoje. Proto se nejčastěji přidává k těmto materiálům nebo se zalévá rostlinnými jíchami. Přímé přidání na záhon na kterém zároveň není organika, může první roky způsobit snížení úrodnosti,

- a navíc k tomu zvyšuje úrodnost na kyselých půdách.