NGT a Evropské nařízení

19.01.2024

Publikujeme zde v plném znění dopis europoslancům i s přílohou - podrobnou argumentací (ve fotogalerii dole pod textem), která objasňuje proč nesouhlasíme s návrhem nařízení EU k novým genomickým technikám, proč chceme, aby poslanci hlasovali proti tomuto návrhu a proč je důležité vyvolat nejdříve veřejnou debatu k této problematice zohledňující zájmy a potřeby všech zúčastněných stran a všechny relevantní vědecké důkazy.

Velmi děkujeme Kláře Hrubé ze Seminkovny, z.s. a Petru Hrůšovi za tvorbu tohoto dopisů a sepsání argumentů.


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jsme občané České republiky, jednotlivci, farmáři, zahrádkáři i zástupci iniciativ a neziskového sektoru. Obracíme se na vás ve věci, která je pro nás a pro mnoho dalších občanů a organizací v ČR i v EU velice důležitá. Jedná se o návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a potravinách a krmivech z nich vyrobených a o změně nařízení (EU) 2017/625, kterou bude Evropský Parlament projednávat v příštím roce.

Jsme zcela proti tomuto návrhu nařízení, který považujeme za nebezpečný a neodůvodněný. Toto nařízení by umožnilo kompletní deregulaci rostlin vytvořených pomocí nových genomických technik (NGT). Jejich historie je velmi krátká a ani zdaleka neproběhlo dostatečné testování jejich bezpečnosti pro člověka či životní prostředí. Naopak, existuje řada vědeckých výhrad proti těmto rostlinám. Nicméně i s vědomím řady existujících rizik by toto nařízení umožnilo, aby se s velkou částí rostlin získaných pomocí NGT zacházelo jako s konvenčními rostlinami: tj. nebyly by trasovány, nebyly by předmětem kontroly rizik a produkty z nich by nenesly označení, že jde o produkt GMO/NGT. To by mělo katastrofální důsledky pro biologickou rozmanitost, životní prostředí, veřejné zdraví, svobodu volby a transparentnost nejen pro spotřebitele, ale i pro zemědělce. Toto nařízení by také podpořilo monopolizaci a patentování živých organismů ze strany velkých korporací, které by tak dále posílily svoji moc nad naším potravinovým systémem.

Chceme vám připomenout, že návrh tohoto nařízení je věcně v rozporu s dosud platnou zásadou předběžné opatrnosti a legislativou EU o GMO, která byla schválena po dlouhé a demokratické diskusi, a která zaručuje bezpečnost, označování a sledovatelnost GMO.

Toto nařízení je navíc projednáváno velmi narychlo, se zřejmou potřebou jej schválit ještě v tomto volebním období Parlamentu EU a stávající Komise, a to na úkor potřebné veřejné diskuse a hledání potřebného konsensu. Toto nařízení je však natolik závažné, že si zaslouží důkladnou a transparentní debatu, která by zohlednila zájmy a potřeby všech zúčastněných stran a všechny relevantní vědecké důkazy. Jakékoliv ustanovení týkající se NGT rostlin, včetně tohoto, musí respektovat zásadu předběžné opatrnosti a předběžné prevence, která je jedním z právních pilířů evropské legislativy zaměřené na ochranu obyvatelstva před negativními dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Proto vás žádáme, abyste jako europoslanec/kyně respektovali vůli občanů a ochránili veřejné zdraví, životní prostředí, biodiverzitu a demokracii v EU, a abyste proto hlasovali proti návrhu nařízení o nových genomických technikách. Tím byste podpořili vůli více než 528 000 občanů Evropské unie, kteří již podepsali petici na webu pollinis.org, která požaduje zachování přísné regulace NGT.

Děkujeme vám za čas, který jste věnoval/a tomuto dopisu, a za vaši pozornost i podporu v této věci. Doufáme, že zvážíte naše argumenty a postoj, které naleznete detailněji rozepsané v příloze tohoto e-mailu (KampanCZ.Argumenty.v2.pdf).

S úctou,

Klára Hrdá – Seminkovna, z.s.

Kateřina Horáčková – Permakultura cs

Petr Hrůša

Radka a Jakub Formánkovi - Spolek Malá jižní stráň

Fotogalerie