Příprava na založení společenský odpovědného podniku

23.11.2023

Sociální podnik Jasan

Včera jsme byli na pracovní návštěvě v Sociálním podniku Jasan, který vyrábí moc dobré sirupy, pesta a mnoho jiného - z vypěstované zeleniny, kupovaných surovin, a například i sběru ovoce a šípku v okolní krajině (celý katastr je díky působení PRO BIO v ekologicky šetrném zemědělství, žádné postřiky apod., jedinečná situace v české krajině). Hodně nadšení zakladatelů a krásná zvlněná krajina jižně od Brna, kde je ještě spousta zachovaných záhumenků a malých vinohradů!

Důvod návštěvy je nasnadě, jedna ze tří hlavních činností Spolku Malá jižní stráň, vedle vzdělávání a obnovy krajiny, je právě pěstování a ruční produkce potravin takových jaké mají být, tedy zcela bez chemie. 
Jsme v procesu založení tzv. společensky odpovědného podniku, zaměřeného v našem případě na sušené koření a byliny, lisování oleje, výrobky z ovoce a výhledově i zpracování mléka. 

Velikostí, zaměřením i osobním nastavením se s Jasanem hodně podobáme, proto jsme za možnost prohlédnout si jejich provoz vděční. 

Mlékařské stroje a vybavení

Dnes jsme navázali exkurzí ve výrobě sýrařských a pasterizačních kotlů pana Drimla, se kterým řešíme vybavení do chystané POTRAVINOVÉ DÍLNY, která má nejen vyrábět, ale také být otevřena pro komunitu a nabízet vzdělávání - jak jsme psali včera, bude zaměřená na zpracování koření a bylin, mléka, ovoce a lisování olejů Pro potraviny takové, jaké mají být. Bude to paráda!