Retence vody v krajině a čištění odpadní vody přirozenou cestou je boží

25.11.2021

Chápeme to ve spolku tak, že je třeba co nejvíce dešťové vody přirozeně zadržet a buďto vsáknout, nebo odpařit - nikoliv poslat pryč různými kanály a koryty jak je běžné. Střechy domů a přístřešků jsme svedly do rybníčku a přirozený odpar (jezírko není zásakové) funguje celosezónně moc dobře.

Nakládání s vodou na pěstebních pozemcích spolku Malá jižní stráň pak obsahuje i znovupoužití vody z domácnosti na zálivku, a to díky výborně fungující kořenové čistírně odpadních vod. Kořenové čištění můžeme doporučit, zejména pro jeho základní vlastnost: to co v lidských odpadních vodách přebývá, vhodně vybrané rostliny sní svými kořeny. Tudíž nevznikají žádné dlouhodobé kaly v potocích, na dně řek, ani v tzv. půdních či pískových filtrech. A také není třeba odpady nechat odvážet někam pryč, nebo nechat zasakovat do okolní půdy s tím, "že se to tam ztratí a že se to určitě na zdrojích pitné vody neprojeví".