Klimatická změna

Pozitivní a užitečné kroky k udělání

Dlouhodobě dobré čištění odpadních vod KČOV

- proč to dělat: znovupoužití vody i v obdobích sucha, biotop/mokřad, zelená plocha, ...

- krátký návod co a jak udělat a kam se obrátit

- trefný název tématu


Výsadby stromů a členění krajiny


Čisté domácí potraviny


Retence vody v krajině


Živá půda